Trude van Assemwerk • info • contact
nieuwsalgemeencvlinks
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Herbergen in Noordoostpolder

In het weekend van 27 en 28 Mei 2017 vindt de vijfde editie plaats van Stichting Herbergen.

De eerste drie edities vonden plaats in de oude Damlanderpolder nabij Bergen NH. Dit keer strijken we voor de tweede maal neer in de relatief nieuwe, vijfenzeventig jaar oude Noordoostpolder; op het erf van arcitecte Rianne Makkink en vormgever Jurgen Bey.

Met zes kunstenaars laten we vanuit verschillende disciplines ons licht schijnen op wat we als buitenstaanders ervaren in deze polder. Mijn inbreng zal zijn dat ik het erf hoorbaar ga maken. Ik ga dit realiseren door met polderbewoners vocaal en instrumentaal het erf af te bakenen; door liederen en muziek vanuit verschillende locaties op het erf te laten klinken, zodat de oppervlakte van het erf hoorbaar wordt; door te onderzoeken hoe geluiden van buiten zich verhouden tot de intimiteit van het erf.
                                                   
Aan de randen van het erf

Naast door mensen gemaakte geluiden wil ik de typisch mechanische geluiden van landbouwmachines laten horen vanaf de erfafscheiding, zodat de omvang  van het erf hoorbaar wordt.

Vanuit de polder

Omdat de maatschappij zich zo heeft ontwikkeld dat er seizoenarbeiders vanuit Polen in de Noordoostpolder verblijven en werkzaam zijn, wil ik hen vragen Poolse liederen van buiten het erf te zingen om de invloed van hun aanwezigheid in de polder op het erf hoorbaar te maken.

Dagindeling

Voor de presentatie wordt min of meer het werkritme aangehouden. Het begin zal gekenmerkt worden door stemgeluiden die worden gevolgd door het geluid van machines. Tijdens de koffie-, thee- en lunchpauzes zullen menselijke geluiden hoorbaar zijn. Op het einde van de dag wordt volop ingezet met zang, zowel op het erf door de polderbewoners als van buiten het erf door de Poolse medewerkers.

Vanuit de lucht

Om het erf in de visuele context van de polder te plaatsen zullen met een drone hoog vanuit de lucht opnames worden gemaakt. Dat levert een beeld op van hoe het erf zich verhoudt ten opzichte van de verre omgeving. Daarna, langzaam inzoomend, komt alleen het erf zelf in beeld, waarop de landbouwmachines en de muzikanten zichtbaar zijn. Het geluid bij de dronefilm bestaat uit een compositie van de vocale, instrumentale en mechanische geluiden waarmee het erf hoorbaar is gemaakt. Deze geluiden zullen zich op het einde van de opname verdichten tot een climax om daarna langzaam weg te sterven.


Herbergen in Noordoostpolder 2014

Werkverblijf in Oud Bokum

In de maand Augustus 2017 zal ik aanwezig zijn op de monumentale boerderij Oud Bokum, bij Kloosterburen, in het noorden van Groningen.

Oud Bokum ligt naast de even monumentale, nog in bedrijf zijnde, boerderij Nieuw Bokum. Beide gebouwen worden beheerd door de familie Meijer.

Oud Bokum staat al een aantal jaren leeg; leeg in een bijna leeg landschap; de laatste boerderij aan de rand van het Wad.

Het woonhuis staat op een souterrain met aan de voorkant een serre zo groot als een kleine kamer waarin je uitkijkt over de velden van het Groninger land. In Augustus trek ik daar in en ga tekenen; de stelen die daar per hectare geteeld worden bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zal ik het huis opnieuw inrichten en bezoek ontvangen.